archiefopslag

Klik op een van de
links hieronder
voor meer info


Caribbean File Storage Aruba N.V.

Industrieel vernietigen van documenten
Een dossier vernietigen is heel wat anders dan eenvoudigweg een dossier in de papierbak gooien. Een dossier vernietigen is iets dat zorgvuldig moet gebeuren. Schakel daarom de expertise van Caribbean File Storage Aruba N.V (CFSA) in.

CFSA beschikt over ervaring in dossiervernietiging. CFSA neemt alle nodige voor­zorgs­maatregelen als het gaat om uw dossier te vernietigen. De papieren worden omgevormd tot onherkenbare snippers. Door het voldoen aan strenge eisen is CFSA een betrouwbare partner voor vernietiging van bedrijfsgevoelige informatie. U kunt aan ons de vernietiging van dossiers overlaten.

Bedrijven en instellingen produceren jaarlijks honderden tot duizenden stukken met vertrouwelijke data. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld: geheime bedrijfsgegevens, aktes, debiteurenbestanden en oude administratie die u niet meer wilt bewaren. In deze gevallen kunt u gaan denken aan archiefvernietiging door een professionele organisatie. Papier uit de papiervernietiger kan hergebruikt worden, bijvoorbeeld om papierpulp van te maken voor de productie van nieuw papier.

Archiefvernietiging door CFSA
Veilge dossier vernietiging Bij het verlopen van de wettelijke bewaartermijn van bij CFSA opgeslagen dossiers, of om andere redenen kan door de eigenaar opdracht gegeven worden het archief op te schonen. Wij zorgen er dan voor, dat uw bestanden die daarvoor in aanmerking komen, op betrouwbare wijze worden vernietigd.
N.B. CFSA N.V. handelt hier uitsluitend in uw opdracht en is niet aansprakelijk voor het eventueel niet of niet geheel in acht nemen van wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen van aangeboden materialen noch voor andere verplichtingen die de eigenaar/opdrachtgever hoe dan ook zou kunnen hebben.

Papiervernietiging: hoe gaat dit proces?
De papiervernietiger versnippert uw archief en dossiers op postzegelformaat of tot kleine snippers of stroken. Hierdoor worden alle vertrouwelijke stukken absoluut onherkenbaar vernietigd. Het apparaat versnippert het papier door het in de lengterichting in repen te snijden en vervolgens in dwarsrichting. In feite betekent 'versnipperen' het in kleine stukjes snijden. Van papier dat in de lengterichting wordt gesneden, kunnen er geen woorden meer gelezen worden. De papierrepen weer aan elkaar plakken is een zeer lastig karwei, zeker wanneer de resten van meerdere documenten door elkaar zijn geraakt.

  • CFSA vernietigt uw documenten volgens DIN 32757 norm
    Klasse 3: Vertrouwelijke documenten.
    Stroken van 1,9 mm breed.
    Snippers van 3,9 x 30 tot 50 mm.
Dossiers veilig vernietigd